Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.... ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αυτή την στιγμή κάτοικοι στα Αλοϊζιάνικα στους Αραίους αλλά και σε όλα τα σημεία που επιτίθεται με αδηφάγο όρεξη η φωτιά κοιτάνε ανήμποροι τις περιουσίες τους να κινδυνεύουν.

Εκατοντάδες άλλοι βλέπουν τα λιόδεντρα τους να τα καταπίνει η αμείλικτη φλόγα της πυρκαγιάς ενώ αρκετοί μελισσοκόμοι βλέπουν τα μελίσσια τους να χάνονται και οι μέλισσες να καίγονται.

Αρκετοί κτηνοτρόφοι βλέπουν τα ζώα να θυσιάζονται χωρίς να μπορούν να δραπετεύσουν από την πύρινη κόλαση.


Όλοι οι τσιριγώτες κλαίνε για την απώλεια του λίγου πρασίνου και ιδιαίτερα αυτού του πρασίνου που οι ίδιοι μετα χέρια τους δημιούργησαν μόλις πριν λίγα χρόνια.

Σε εποχή ξηρασίας και λειψυδρίας καταναλώνονται τόνοι νερού προκειμένου να καταπολεμηθεί η φωτιά ενώ ταυτόχρονα το νερό αυτό στερείται από τις επείγουσες οικιακές ανάγκες.

Στα  υπάρχοντα προβλήματα προστίθεται και η αποψίλωση της ΒΔ περιοχής του νησιού ενά αρχίζει να απειλείται σοβαρά και το νότιο τμήμα του νησιού.

Και όλα αυτά ΓΙΑΤΙ ;;;;;;;;

Η απάντηση είναι εύκολη και συγχρόνως τραγικά ειρωνική : Επειδή κάποιος με ένα κτήμα ΔΙΠΛΑ στο Νοσοκομείο κόσμημα των Κυθήρων, ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΕ....

Διότι είναι:
Υποχρεωτική η αποψίλωση από ξερά χόρτα οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, που βρί­σκονται εντός κωμοπόλεων και οικισμών.

Με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012) οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο­νται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υπο­χρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Στους χώρους αυτους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Ποινές

 Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οι- κείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 Οι ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυρο­σβεστική Αρχή.

Oι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα με κράτηση μέχρι και 3 μηνών η με πρόστιμο.

Υπεύθυνος ο δήμος για τις αποψιλώσεις
Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για αποψίλωση και ξκαθαρισμό ανήκει στους Δήμους, ενώ η Πυροσβεστική Αρχή επιλαμβάνεται των περιπτώσεων που ανάματος φωτιάς και απόρριψης αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.
 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο Δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό τους, επιβάλλοντας παράλληλα τέλος – πρόστιμο που ανέρχεται σε 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (αρθ. 94 Ν.3852). Βεβαιούνται δηλαδή εις βάρος των ιδιοκτητών η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου και υποβάλλεται επιπλέον μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Η καλοσύνη πρέπει κάποτε να πάρει τέλος σε αυτή την Χώρα και ειδικά σε αυτό τον τόπο. Ο Δήμος και η Πυροσβεστική αρχή να εφαρμόσουν ΑΝΕΚΚΛΗΤΑ τον νόμο και οι παραβάτες να πληρώσουν όπως πρέπει. Δεν μπορεί να υποφέρουν τόσες εκατοντάδες η χιλιάδες άνθρωποι επειδή μερικοί δεν διαθέτουν 50~100 ευρώ να καθαρίσουν τους χώρους τους τουλάχιστον αυτούς που βρίσκονται σε γειτνιάζοντα τμήματα των κεντρικών δρόμων η σε πολυσύχναστες περιοχές. Και ο νόμος να εφαρμοσθεί άμεσα και ΤΩΡΑ χωρίς καμία εξαίρεση σε όποιον και εάν ανήκουν τα κτήματα.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΟΧΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ... Πιστεύω ο Δήμαρχος και ο Επικεφαλής του Π.Κ. να το διαβάσουν προσεχτικά.....
-------------------------------------------
Αντώνης Λαμπρινίδης
-------------------------------------------