Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Ερώτηση για αδιαφάνεια στην τοποθέτηση Προϊσταμένων στο ΣΔΟΕ

Για αδιαφάνεια στις τοποθετήσεις Προϊσταμένων στο ΣΔΟΕ κάνει λόγο ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος, σε ερώτηση που κατέθεσε στους Υπουργούς Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 Ο κ. Κατσαφάδος αναφέρει ότι προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τις τοποθετήσεις Προϊσταμένων στο ΣΔΟΕ πριν από περίπου ένα μήνα,  καθώς, όπως αναφέρει στην ερώτησή του, υπάρχει βάσιμη υποψία μεταξύ των υπαλλήλων του Σώματος ότι κάποιοι απομακρύνθηκαν λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και άλλοι τοποθετήθηκαν για τους ίδιους λόγους. 


Ο Βουλευτής της ΝΔ ερωτά μεταξύ άλλων τους αρμόδιους Υπουργούς εάν έγινε αξιολόγηση των προϊσταμένων, γιατί δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα της απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί επανατοποθέτησης των προϊσταμένων που ήδη υπηρετούσαν και αν αληθεύει ότι τοποθετήθηκαν υπάλληλοι χωρίς να έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως ο Διευθυντής ΤΕ της Σχολής Εμποροπλοιάρχων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κώστα Κατσαφάδου έχει ως εξής: 

«Ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με τον τρόπο και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την τοποθέτηση Προϊσταμένων στο ΣΔΟΕ πριν από περίπου ένα μήνα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ ΩΛ6ΦΗ-ΜΒ5) τοποθετήθηκαν από 4.12.2017 νέοι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος - ή κατά περίπτωση κρατήθηκαν κάποιοι παλιότεροι. Η τοποθέτησή τους είναι προσωρινή και λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007. Κι όλα αυτά, την ώρα που δυο χρόνια τώρα, το ΣΔΟΕ έχει αδρανοποιηθεί από την Κυβέρνηση, αντί να αξιοποιηθεί, ως όφειλε, στη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος. Είναι χαρακτηριστικό δε της αδράνειας αυτής, η τεράστια καθυστέρηση της έκδοσης του οργανογράμματος των υπηρεσιών. 

Επειδή υπάρχει βάσιμη υποψία μεταξύ των υπαλλήλων του Σώματος ότι κάποιοι απομακρύνθηκαν, λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και άλλοι τοποθετήθηκαν για τους ίδιους λόγους, 

Επειδή δεν είναι σαφές με ποια διαδικασία, ποια κριτήρια και ποια αξιολόγηση έγινε η τοποθέτηση των νέων στελεχών, 

Επειδή δεν υπάρχει καμία λογική να τοποθετούνται προσωρινά νέοι υπάλληλοι και σε λίγους μήνες να πρέπει να γίνει επαναπροκήρυξη για άλλους, τη στιγμή που για λίγους μήνες θα μπορούσαν να κρατηθούν οι παλιοί, 

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Έγινε αξιολόγηση των προϊσταμένων που τοποθετήθηκαν ως προς ουσιαστικά και τυπικά προσόντα- εάν ναι, υπάρχουν τα πρακτικά;
2.Γιατί δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα της απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί επανατοποθέτησης των προϊσταμένων που ήδη υπηρετούσαν;
3.Είναι αλήθεια ότι μεταξύ των προϊσταμένων τοποθετήθηκαν υπάλληλοι χωρίς καν τα τυπικά προσόντα, χαρακτηριστική περίπτωση Δ/ντή ΤΕ της Σχολής Εμποροπλοίαρχων;
4.Λογίζεται η ολιγόμηνη παραμονή τους σε θέση ευθύνης ως κριτήριο για τη μοριοδότησή τους σε περίπτωση προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων;
5.Πρόκειται να γίνει προκήρυξη για τοποθέτηση νέων προϊσταμένων στο επόμενο διάστημα;

Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2018
Ο Ερωτών Βουλευτής      
Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων